TINWHISTLE'S SWAN LAKE "Milla"
(F)02.02.2015 (Pedigree)

(Tinwhistle's Pjotr Tsaikovski x Tinwhistle's Subito Piano)


TINWHISTLE'S THIS IS IT "Sanni"
(F)25.05.2014 (Pedigree)

(Moralach The Gambling Man x Tinwhistle's Hello Mary Lou)


TINWHISTLE'S ENGLISHMAN IN NEW YORK "Luka"
(M)29.01.2017 (Pedigree)

(Cormacs Axe x Tinwhistle's Swan Lake)
TINWHISTLE'S ON THE WAY TO WONDERLAND "Martta"
(F)01.04.2018 (Pedigree)

(Eragon Della Bassa Pavese x Tinwhistle's Swan Lake)


DARIANT MEXICA "Mexi"
(F)03.04.2015 (Pedigree)

(German Dandies' Pablo Picasso x Dariant Antonia Me Reina)


DARIANT UNIQUE "Juri"
(M)07.06.2016 (Pedigree)

(German Dandies' Pablo Picasso x Dariant Antonia Me Reina)